26026012, 26744455

INFO@RENTNOMA.LV

Noteikumi

Nomas maksa:

Dienas nomas maksa tiek aprēķināta par 24 stundām. Nomas maksā iekļauta tehniskā apkope un civiltiesiskā apdrošināšana. Degviela nomas cenā nav iekļauta.

Nomas periods:

Minimālais nomas periods ir 24 stundas. Pārsniedzot 24 stundu limitu, par katru papildus stundu tiek aprēķināta maksa ¼ no dienas nomas. Ja 24 stundu limits tiek pārsniegts par vairāk nekā 3 stundām, tiek aprēķināta maksa par vēl vienu pilnu dienu.

Personu apliecinoši dokumenti:

Nomniekam/vadītājam jāuzrāda pase un autovadītāja apliecība. Minimālais nepieciešamais autovadītāja stāžs – 3 gadi.

Vecuma ierobežojums:

Nomnieka/vadītāja minimālais vecums 23 gadi. Visiem vadītājiem, kas jaunāki par 23 gadiem, tiek maksā drošības nauda 150 Evro.

Piegāde / nodošana:

10 Eiro (Liepājā)

Administratīvā atbildība

Nomnieks nes pilnu atbildību par visiem administratīvajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti automašīnas nomas laikā. Automašīnas atslēgu vai dokumentu nozaudēšanas gadijumā klientam ir jāmaksā soda nauda EUR 150,00 apmerā.

Teritoriālie ierobežojumi

Kustība atļauta Eiropas Savienībā ,limits uz nobraukumu ( 500 km / 24st )

Papildinājumi

Katrs klients papildus maksā 6 € par automašīnās mazgāšanu.